Familiale Bewindvoerders Software

Beheer de goederen en financiën van uw beschermde persoon eenvoudig en efficiënt. Onze tool helpt u bij het opstellen en indienen van uw verslagen bij de rechtbank.

Vereenvoudigde Boekhouding

Houd nauwgezet inkomsten en uitgaven bij met een intuïtieve interface, altijd voorbereid op vragen van de vrederechter.

Digitaal Dossierbeheer

Integreer naadloos met het Centraal Register en beheer uw gegevens snel en foutloos.

Periodieke Verslagen

Stel jaarlijkse rapportages op over de leefsituatie, vermogen en belangrijke zaken van de beschermde persoon.

Inloggen Account Aanmaken